หลาย ขั้นตอนหน้าที่ของสติปัญญาต่อการเล่นเดิมพัน

By | February 29, 2016

หรือแปลเป็นไทยว่าแบ่งมาบางส่วน ในช่วงเด็กเซลล์สมองจะมีมากจนล้น ช่วง 9-15 ปีสมองจะเริ่มสลายประสาทจำพวกที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป เพื่อที่จะให้สมองส่วนที่ใช้ประจำทำงานได้ดีขึ้น

ด้านที่ 1 จำนวนเซลล์สมองของเด็กอายุ 15 ขึ้นไปจะมีต่ำกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากกระบวนการพรุนนิ่ง จึงมุ่งหวังให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้บ่อย ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้มองอนาคตระยะยาว มองสถานการณ์ไกล วางแผนการการทำงาน การตัดสินใจเลือก คิดคำนวณผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความสำคัญในการคิดพิเคราะห์ สร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยเป็นส่วนใหญ่มักจะมีความใจร้อน วู่วาม เมื่ออยู่ในสถานะนี้เรื่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub การเล่นการพนัน การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการวิวาท ความผันแปรเหล่านี้จะมีขึ้นจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นประจำ เปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่ทำ

 

gclub

 

หัวข้อที่ 2 การเดิมพันไม่ได้ถูกองค์การอนามัยโลกเรียงอยู่ในจำพวกการเสพติด ในส่วนนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบลักทรัพย์ ชอบก่อไฟเผาสิ่งต่างๆ และติดการพนัน ในวงการจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด แต่เป็นความผิดธรรมดาในด้านการหักห้ามใจ พูดง่ายๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่อาจจะหยุดเล่น Gclub ให้ไม่ทำไม่ได้ และรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วทุกข์ใจแต่ก็ยังจะทำ และเป็นข้อคิดทางจิตวิทยาที่เด่นไม่เหมือนการติดยาเสพติดทั่วๆ ไป เรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 4โรคนี้น้อย และยังไม่รู้ว่าการเยียวยาที่ดีควรเป็นอย่างไร อันนี้เป็นประเด็นที่ 2 ด้านจิตวิทยา ที่การพนันมีลักษณะพิเศษ

หัวข้อที่ 3 คือประเด็นทางพันธุกรรม แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1 ทางกรรมพันธุ์ การติดการพนันก็เหมือนการติดเหล้า การมีบุคลิกต่อต้านสังคม 3 อย่างนี้เป็นเช่นเดียวกันตรงที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ในบางเวลาผู้ป่วยไม่ได้อยากติดสุรา ไม่ได้อยากมีอุปนิสัยต่อต้าน และไม่ได้อยากเล่นการเดิมพันแล้วติดแล้วหยุดไม่ได้ แต่มันเป็นพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายาย ประเด็นที่ 2 เราเรียกว่าอภิพันธุกรรม งานวิจัยด้านกรรมพันธุ์ช่วงหลังๆ จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม จะมีผลกระทบต่อดีเอ็นเอในมนุษย์ได้ นั่นหมายถึงในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดโอกาสอันควร ทุกอย่างเหมาะสม มันอาจจะทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนของดีเอ็นเอในตัวเราเองได้ และไม่ได้มีผลกับตัวเรา แต่จะส่งผลต่อกรรมพันธุ์ของเรา ซึ่งลูกเราจะได้รับไป อธิบายง่ายๆ คือ ปู่ย่าตายายเราอาจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง บรรพบุรุษเราไม่เป็นอะไร แต่เรื่องจะไปเกิดที่หลาน ซึ่งยังไม่พบเส้นทางที่จริง ว่าอย่างการเดิมพัน Gclub จะมีสาระสำคัญทางอภิพันธุกรรมอย่างไรก็ยังไม่รู้ชัด ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีงานค้นคว้าวิจัยที่รองรับ ที่ต้องลงรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป