กฏหมายบางประเทศป้องกันการโดนเอาเปรียบจากพนัน

การเสียเงินไปกับการพนันหรือถ้าจะทวงคืนเงินก็ไม่ได้ เพราะมันไม่มีหลักฐานตามกฎหมายคอยช่วยเหลือไม่ได้มีความขัดแย้งกับทัศนะคติด้านศีลธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นมากนัก รัฐบาลได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาสังคมโดยการออกมาเน้นนโยบายด้านสังคมควบคู่กันไปด้วย ในขณะที่รัฐบาลบางประเทศออกกฎหมายการพนันโดยให้อิสระมากกว่าปกติ ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์จากรายได้การพนันต้องมีมากตามไปด้วย ในขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับความยุ่งเหยิงทางสังคมที่เกิดจากการพนันที่ผิดกฎหมาย การป้องกันการเอารัดเอาเปรียบโดยอาชญากรและการใช้รายได้จากการพนันเพื่อให้สวัสดิการทางสังคม เป็นที่น่าสังเกต14553513027_107727d9ae_m